Poprzedni semestr Semestr 22L Powrót Następny semestr
2022/2022 Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień
Poniedziałek   28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Wtorek   1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Środa 23 2 9 16 23 30 6 13 20Pon 27 4Wt 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Czwartek 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12Pi 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Piątek 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Sobota 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24  
Niedziela 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25  
  N/P N/P N/P N/P N/P N/P N/P N/P N/P N/P N/P N/P N/P N/P N/P N/P N/P
Legenda
13 Dni parzyste - P
13 Dni nieparzysto/parzyste - N/P
13 Dni nieparzyste - N
13 Dni wolne
13 Dni świąteczne
13 Sesja
13 Okres rejestracyjny
13Pi Zajęcia z innego dnia tygodnia
13 Dzisiaj
Serwer STUDIA2 WEiTI 2021.10.23 03:31.18  Uwagi: studia2@elka.pw.edu.pl