Poprzedni semestr Semestr 21L Powrót Następny semestr
2021/2021 Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień
Poniedziałek   22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Wtorek   23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Środa   24 3 10 17 24 31Pi 7 14 21 28 5 12Pi 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Czwartek   25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Piątek   26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24  
Sobota 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25  
Niedziela 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26  
  N/P N P N P N P N P N P N P N N/P P N/P
Legenda
13 Dni parzyste - P
13 Dni nieparzysto/parzyste - N/P
13 Dni nieparzyste - N
13 Dni wolne
13 Dni świąteczne
13 Sesja
13 Okres rejestracyjny
13Pi Zajęcia z innego dnia tygodnia
13 Dzisiaj
Serwer STUDIA2 WEiTI 2021.10.23 04:30.50  Uwagi: studia2@elka.pw.edu.pl